Frågor tillfälle 3 - Explantionstillfälle

Ifylles efter explantation. Forskningspersoner med mer än ett implantat skall fylla i ettseparat formulär per implantat.

2. Smärtupplevelse. På en skala från 0-10 där 0 är minimal smärta och 10 är mycket stor smärta, hur smärtsam upplevde du explantationen? Markera nedan:

3. Upplevelse av obehag. På en skala från 0-10 där 0 är minimalt obehag och 10 är mycket stort obehag, hur upplevde du explantationen? Markera nedan:
Tack för din medverkan
Det gick inte att skicka in dina svar, prova igen om en stund.