Frågor tillfälle 2 - Testtillfälle

5. Avläsning. På en skala från 0-10, där 0 är väldigt lätt och 10 väldigt svårt, hur upplever du att det är att läsa av implantatet?
Tack för din medverkan
Det gick inte att skicka in dina svar, prova igen om en stund.