Frågor tillfälle 1 - Implantationstillfälle

Formuläret ifylles efter implantering. Forskningspersoner som erhåller mer än ett chip skall fylla i ett separat formulär per implantering.

4. Smärtupplevelse. På en skala från 1-10 där 1 är minimal smärta och 10 är mycket stor smärta, hur smärtsam upplevde du implantationen? Markera nedan:

5. Upplevelse av obehag. På en skala från 1-10 där 1 är minimalt obehag och 10 är mycket stort obehag, hur upplevde du implantationen? Markera nedan:
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.